>

Ilonan päivä 9.10.2020

Ilonan päivä 9.10.2020

08.10.2020

Ilonan päivä - Valtakunnallinen mielenterveysomaisten päivä 9.10.2020

Joskus voi unohtua, että emme ole ainoita, joiden läheinen on psyykkisesti sairastunut; kuitenkin joka toinen suomalainen kokee jonkun mielenterveyden häiriön elämänsä aikana. Läheisen sairastumisella on aina vaikutus myös perheenjäseniin, siksi tiedon ja tuen saaminen uudessa tilanteessa on tärkeää. Myös omaiset tulee huomioida ja kohdata itsenäisinä yksilöinä ja tuen tarvitsijoina - ei ainoastaan läheisen tukiresurssina. Omaiset tarvitsevat tietoa sairaudesta sekä hoidosta ja palveluista, jotka helpottavat arkea. Samankaltaisessa elämäntilanteessa elävät vertaiset puolestaan tuovat toivon näkökulman sekä uskoa siihen, että vaikeuksista voi selvitä.

Omaisten hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää on myös omasta jaksamisesta huolehtiminen ja ajoittainen irtautuminen huolenpitotehtävästä (Karp & Tanarugsachock 2000). Sosiaalinen tuki, kuten vertaisryhmät ja virkistystoiminta auttavat tässä.

9.-11.10.2020 Hyvän mielen talo ja Mielenterveyden keskusliitto järjestävät omaisille ja läheisille jo perinteeksi muodostuneen syksyisen läheisten viikonlopun. Saatujen palautteiden mukaan läheisten viikonloppuna on koettu positiivista energiaa ja itsetunnon kohentumista sekä perspektiivin saamista omaan tilanteeseen. Tärkeäksi on koettu myös tiedon saaminen ja luottamuksellinen ympäristö puhua omista kokemuksista omaisena. Vertaistuen ja muiden omaisten tapaamisen on koettu vahvistavan omaa hyvinvointia.

Mukana Läheisten viikonlopussa onkin myös vertaisohjaaja, jolla on omakohtaista kokemusta rinnalla kulkemisesta silloin, kun läheinen kokee mielenterveysongelmia.

Tuleva viikonloppu tarjoaa läheisille mahdollisuuden pohtia omaa jaksamista, palata luonnon ja liikunnan ääreen sekä huomata, kuinka lähellä ovatkaan mahdollisuudet vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Pidetään huolta sekä itsestämme että toisistamme ja muistetaan, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole itsekästä - se on lahja sekä itsellesi että läheisillesi.

#ilonanpäivä #mielenterveysomaistenpäivä

Tästä löydät tietoa Hyvän mielen talon toiminnasta omaisille ja läheisille:

https://www.hyvanmielentalo.fi/toiminta-ja-palvelut/omaistoiminta.html

Piia Saraspää
Omaistyöntekijä
piia.saraspaa@hyvanmielentalo.fi
p. 041 5402354
Hyvän mielen talo ry

 

Takaisin blogikirjoituksiin