>

Kummiosallistuminen käyntiin työseminaarissa

Kummiosallistuminen käyntiin työseminaarissa

03.03.2019


Työseminaarissa 23.2. keskusteltiin siitä, minkälaista Hyvän mielen talon kohtaamispaikkatoiminnan toivotaan olevan jatkossa, mitä jo olemassa olevaa vahvistamalla päästään tavoitteeseen ja millä tavalla hallituksen jäsenet voisivat toimia ns. kummeina valitsemissaan toiminnoissa? Työseminaarissa tutustuttiin toimintamuotojen seuranta- ja arviointitietoon vuodelta 2018.


Hyvän mielen talon vapaaehtoistoimijat Sisko-Liisa Leinonen ja Saana Tolppanen sekä yhdistyksen työntekijät ja hallitus kokoontuivat yhteiseen työseminaariin lauantaina 23.2. ennen hallituksen kokousta.


Luottamushenkilöistä mukana olivat Päivi Vuokila-Oikkonen, pj.; Pia Rantanen, varapj.; Karoliina Hannula, Mervi Kauppinen, Jussi Tukiainen, Juhani Uhlgren, Johan-Antti Wahlstén ja Helmi Konola. Työntekijöistä osallistuivat Viola Karjalainen, yhdistys- ja taloussihteeri; Päivi Heikkilä, järjestötyöntekijä; Piia Saraspää, omaistyöntekijä; Jenni Tulppo, vapaaehtoistoiminnan koordinaattori; Päivi Isojärvi, koulutuksellisen tuen koordinaattori ja Solja Peltovuori, tj.

Kiertävissä ryhmäkeskusteluissa syntyi seuraavia ajatuksia jatkoa varten:

Yhteisöllisessä toiminnassa säilyvät olemassa olevat toiminnat. Olisi kiva, jos saisimme yhteistyökumppaneiksi mielipidevaikuttajia ja suurta yleisöäkin kiinnostavia ihmisiä, joilla on kokemukseen perustuvaa osaamista ja tietoa. Lisää vapaaehtoisia kaivataan olohuonetoimintaan ja monikulttuurista toimintaa mietittiin myös. Hallituksen jäsenet kutsuttiin jalkautumaan talon retkiin ja tapahtumiin.


Omaistoiminnassa vertaisvastaanottotoimintaan panostetaan ja omaistoimintaa pitäisi saada näkyväksi myös talon ulkopuolella. Tässä työssä tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoistoimijat ja omaiskokemustoimijat. Omaisten keskusteluavun tarvetta pohdittiin ja tuotiin esiin, että keskusteluavulle on suuri tarve. Koulutettuja vertaistukihenkilöitä kaivataan mukaan toimintaan. Hallituksen jäsenet voivat tulla mukaan omaisten ideariiheen, omaispäiville ja koulutuksiin.


Vapaaehtoistoiminnassa kaikki tehtävät ovat tärkeitä. Vapaaehtoisten tuessa on hyvä säilyttää monipuoliset tuki- ja virkistysmuodot. Vertaisryhmä- ja vertaistukitoiminnassa suunnataan myös talon ulkopuolelle ja esim. Kaiku-kortin mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää. Vapaaehtoisiin pidetään säännöllistä yhteyttä erilaisten viestien ja muistutusten avulla. Uusia tehtäviä otetaan käyttöön, mm. saattajatoimintaa sairaalaosastoilta Hyvikselle jalkautumiseen. Hallituksen jäsenten osaamista ja tekemistä voidaan ottaa mukaan toiminnan toteuttamiseen monella tavoin. Säilytetään kuitenkin vapaaehtoistoiminnan lähtökohdat kirkkaina mielessä.


Kokemustoimintaa vahvistetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja käynnistetään uudelleen Oulun kaupungin palvelujen kanssa. Pyritään vahvistamaan kokemustoiminnan tukipalveluja ja resursseja. Hallituksen jäsenet voivat mielellään osallistua kokemustoiminnan kokoontumisiin ja yhteistyöpalavereihin.


Koulutuksellisessa tuessa lisätään lyhytkestoisia luentoja, valmennuksia ja koulutuksia vapaaehtoisille ja kokemustoimijoille. Toimintaan kutsutaan mukaan hallituksen jäseniä. MTEA 1 ja 2 –koulutuksia viedään talon ulkopuolelle ja yhteistyötä Oulun kaupungin hyvinvointipisteiden kanssa selvitetään. Koulutuksellisen toiminnan avulla tavoitetaan uusia ihmisiä mukaan Hyvän mielen talon toimintaan.

Yksinkertaistettuna huomiot:

Tärkeää on yhteisöjen tavoittaminen mielen hyvinvoinnin teemalla.

Kokemustoiminta ollut vähäisempää Oulun kaupungin kanssa, samalla kun sairaanhoitopiirin kanssa aktivoiduttu – yhteistyön aktivointiin kannattaa uudelleen paneutua kaupungin toimijoiden kanssa.


Hyvän mielen talon toiminnan jalkautumista jatketaan edelleen ja tässä hyödynnetään vapaaehtoisia.


Keskusteluapua tarjotaan edelleen ja ratkaistaan, miten kysyntään vastataan parhaiten, esim. vahvistamalla vertaistukitoimintaa.
Voidaanko yhteisöllistä toimintaa ja vertaistukea vahvistamalla vastata ihmisten huolten jakamiseen ja lupaukseen ”Meillä on aikaa sinulle”?

Seuraava työseminaari pidetään lauantaina 17.8.2019, klo 10-14.

Elokuussa ohjelmassa ovat toiminnan yleiset linjaukset ja tulevaisuuden näkymät. Voit ottaa yhteyttä ja tehdä ehdotuksia kehittämisessä huomioitavista asioista www.hyvanmielentalo.fi – sivun palautelomakkeen avulla tai ottamalla yhteyttä:

Solja Peltovuori
solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi ja 041 4667682

Meillä on aikaa sinulle!

Takaisin blogikirjoituksiin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: