>

Taide antaa tilaa ja näkemyksiä omalle tarinalle

Taide antaa tilaa ja näkemyksiä omalle tarinalle

16.06.2021

Onnea Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026! Kyllä tuntuu hyvältä ja liikutuskin siinä tuli tämän uutisen myötä. Toivottavasti saadaan paljon lisää positiivista kulttuuripöhinää ja taiteen lisäarvostusta tälle alueelle. Taiteen ja kulttuurin tekemisellä ja kokemisella on todettu useissa tutkimuksissa olevan paljon positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen, hyvinvointiin, elämänlaatuun sekä mielenterveyteen. (Laitinen 2017).

Tutkimusten mukaan taidetoimintaan osallistuminen voi esimerkiksi auttaa rakentamaan positiivista identiteettiä, joka ei ole sairauden tai diagnoosin määrittämä. Taide voi tarjota mahdollisuuksia saada korjaavia ja vahvistavia kokemuksia sekä muuttaa itseen liittyviä negatiivisia tai toimintaa rajoittavia käsityksiä. Taiteellisen toimintaan osallistuminen voi tarjota myös mahdollisuuksia emotionaaliseen ilmaisuun ja tunteiden säätelyyn sekä stressiin vähentymiseen. Toiminnan kautta voi myös rakentaa itsetuntoa, itsensä hyväksymistä ja itseluottamusta. Usein taidetoimintaan osallistuminen voidaan kokea terapeuttisena, vaikka kyseessä ei olisikaan tavoitteellinen taideterapia. Taideprojektien on myös havaittu voivan tehdä näkyväksi ja auttaa purkamaan myös mielenterveyskuntoutujiin liittyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita. (Laitinen 20217).

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin tunnistetaan yhä paremmin osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja tästä ilmiöstä on alettu viime vuosina käyttää käsitettä kulttuurihyvinvointi (Taikusydän 2020). Opiskelin kulttuurihyvinvointia Turun YAMK:ssa ja tein toiminnallisen opinnäytetyöni Hyvän mielen talossa. Tavoitteenani oli soveltaa taidelähtöisyyttä kokemusasiantuntijatoiminnassa ja kehittää uusia välineitä kokemustarinan esittämiseen ja laajemmin kokemustoimintaan. Järjestin Kokemuksia taiteen äänellä -kurssikokonaisuuden ja kursseilta valmistuneet teokset ovat parhaillaan näyttelyssä Oulun pääkirjastolla 19.6. saakka.

​​​​​​​​​​​​Taide antaa tilaa ja näkemystä omalle tarinalle ja sille tavalle, miten sen esittää. (Osallistujan palaute)

Elämäni kuvat -kurssilla osallistujat tekivät omasta elämäntarinastaan kollaasin hyödyntämällä valokuvia sekä muita askartelumateriaaleja. Elämäni matkalaukku -kurssilla tehtiin muistorasiat eri taidemenetelmiä hyödyntäen. Sovelsin osittain Valokuva voimavarana sekä Muistorasia -menetelmiä, jotka sopivat hyvin kokemusasiantuntijatoimintaan. Osallistujat kokivat, että taidelähtöisten menetelmien kautta pystyy hahmottamaan omaa elämää ja kokemuksiaan sekä voi kokeilla turvallisesti miltä niiden jakaminen tuntuu. Palautteen mukaan taide voi myös avata mahdollisuuden käsitellä kivuliaitakin muistoja ja tunteita kauniilla tavalla.

Taide ja tunteet kävelevät käsi kädessä, jos on esim. vaikeuksia tunteiden käsittelyissä, niin taide voi olla uusi tapa käsitellä omia tunteita, jopa sellaisia, joita ei tiennyt olemassa olevan. (Osallistujan palaute)

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita, ilman teitä tätä kehittämistyötä ei olisi syntynyt. Voit tutustua Kokemuksia taiteen äänellä -näyttelyyn myös virtuaalisesti tästä linkistä.

Virve Saaranen

Kokemustoiminnan koordinaattori

 

Lähteet:

Laitinen, L. 2017. Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Toim. Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. ArtsEqual. Kokos-julkaisusarja 1/2017. Helsinki: Taideyliopisto. Viitattu 17.4.2021. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=4.

Taikusydän 2020. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia.  Viitattu 14.6.2021. https://taikusydan.turkuamk.fi/info/taiteesta-hyvinvointia/

 

 

Takaisin blogikirjoituksiin