Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus kaudelle 2021-2022

Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus kaudelle 2021-2022

Hyvän mielen talon syyskokouksessa lauantaina 26.9.2020 käsiteltiin 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen jäsenet kaudelle 2021-2022. 

 

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Karoliina Hannula, jonka kausi kestää vuoden 2021 lopppuun.

Varsinaisiksi jäseniksi yhdistyksen hallitukseen valittiin:

Pia Rantanen

Ville-Veikko Kovanen

Laura Kortela

Antti Heinonen

Meri Rova

Anna-Liisa Hannula-Tukiainen

Varajäseniksi valittiin:

Mervi Kauppinen

Jussi Tukiainen

 

Hallituksessa on hienosti edustettuna kokemusosaamista sekä mielenterveyskuntoutujan että omaisen näkökulmasta sekä vankkaa mielenterveysalan osaamista ammatillisen taustan pohjalta. Psykiatrinen, psykologinen, hoitotieteen ja sosiaalityön  näkökulma yhdistyy kokemusasiantuntijoiden tietoon sairastumiseen ja toipumiseen liittyvistä tärkeistä tekijöistä. 

 

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta poimittua:

Seuraavien kahden, kolmen vuoden kuluessa on tapahtumassa suuria muutoksia STEA-avustettavan järjestötoiminnan rahoituksessa. Pelaamisen ongelmiin on puututtu ja puututaan mm. pelaamista rajoittamalla ja tämän seurauksena järjestöjen toiminnan tukeen jaettavat pelialan tuotot ovat pienentyneet. Myös vuoden 2020 COVID19-epidemian vaikutukset ovat tuntuvasti vähentäneet järjestörahoitukseen Veikkauksen kautta kohdentuvaa rahoitusta. Vuoden 2021 toiminnassa vaikutukset tulevat näkymään kevyemmin, mutta jo seuraava vuosi 2022 on hyvin paljon vaikeampi myös Hyvän mielen talon toiminnan rahoituksen osalta.

 

Paras keino resurssien turvaamiselle on vaikuttavan toiminnan toteuttaminen yhdistyksen eri toimijaryhmien yhteistyönä. Vapaaehtois- ja kokemustoimijoilla on suuri rooli eri toiminnoissa ja vapaaehtoisten rekrytointiin ja tukemiseen on syytä kiinnittää jatkuvaa huomiota. Toimintaan jo mukaan saaduista vapaaehtoisista, kokemusasiantuntijoista, luottamushenkilöistä ja jäsenistöstä on tärkeää pitää hyvää huolta. Myös uusien ihmisten kutsumiseksi mukaan toimintaan toimitaan aktiivisesti viestinnän ja yhteisötoiminnan keinoja käyttäen.

 

Kuluvan vuoden aikana ja toimintaympäristön muuttuessa on otettu käyttöön sähköisiä työvälineitä ja palveluja on muotoiltu etäpalveluiksi. Tähän liittyvää osaamisen vahvistamista ja työvälineiden käytön opettelemista jatketaan vuonna 2021. Julkaisujärjestelmäpäivitys, Eventilla-tapahtumailmoittamisen järjestelmä, Työvuorovelhon käyttöönotto, Mielenterveyden keskusliiton Kilta-jäsenohjelman päivitys ja jäsenten ekstranet-liittymä, Teams ja Tukinet.net – palvelut ovat esimerkkejä työvälineistä, joiden käyttöön on tarvittu ja tarvitaan perehdyttämistä ja uuden oppimista.

 

Tarvetta Hyvän mielen talon palveluille ja toiminnalle on olemassa. Monet mittarit ja kyselyt osoittavat, että koronan vaikutukset ovat mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä kohdalla olleet monella tavoin elämää hankaloittavia. Pitkään jatkuessaan epävarmat olosuhteet kuormittavat ja heikentävät ihmisten elämän laatua.

 

Hyvän mielen talon toiminta on monipuolista ja toiminnan avulla voidaan tukea ihmisten selviytymistä arjessa. Haasteena on toiminnan markkinointi tavalla, joka mahdollistaa ihmisten tavoittamisen ja osallistumisen sekä osallisuuden kokemukset heitä kiinnostavalla tavalla.

 

Vuoden 2021 rahoitushakemukset on juuri jätetty Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskukselle (STEA). Alustava avustusehdotus valmistuu joulukuun alkupuolella ja hallitus tarkistaa vuoden 2021 talousarvion esitettyjen avustusten mukaiseksi. Alustavan talousarvion kokoluokka on 685 000 euroa.

Syyskokous sujui miellyttävissä tunnelmissa ja aktiivisen osallistumisen merkeissä, lämpimät kiitokset kokousväelle! 

Tästä on hyvä jatkaa, uuden hallituksen toimikausi käynnistyy vuoden vaihteessa.

Lisätietoa: Solja Peltovuori, tj. solja.peltovuori@hyvanmielentalo.fi   ja 041 4667682

 

 

Takaisin toimintakalenteriin

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: